Rozwiąż „Wielki Test Sportowiec Stulecia”

W latach siedemdziesiątych dzieci grały na podwórkach w kapsle imitując Wyścig Pokoju. Każdy chciał być wtedy:

sprawdź odpowiedź